Birçok tarihi kaynak ve Kuran’ı Kerim’de Hz.Nuh Tufanından sonra geminin Cudi/Judi/Kardu dağlarına oturduğunu yazar. Geminin oturduğu yere Sefine (gemi) adı verilmiştir. 1980’li yıllara kadar yılın her temmuz ayında Sefine bölgesi ibadet etmek için ziyaret edilirdi. Temmuz ayında birkaç kişi gidip dev bir ateş yakar ve Sefine ziyaretinin başladığını orayı gören her yere duyururmuş. Sefine hem Şırnak’ın güneyinden (Silopi, Cizre, Irak v.s.) hem de kuzeyinden görülebilen bir yer (Şırnak, Uludere v.s.) (Rakım 2030 metre). Oraya gelen insanların içecek suyunun karşılanması için henüz erimeyen karlar oradaki sarnıçlara doldurulurmuş…

Kurbanlar kesilir, haftalarca orada kalınır ve ibadet edilirmiş. Kimler gelmiyor ki; Müslümanlar, Keldaniler, Nasturiler, Museviler, Süryaniler, Ermeniler. Üç semavi din için kutsal olan mekâna 7 kez gidildiğinde hacı sayıldığına dair inanış var. Muhtemelen dünyanın en eski ziyaret geleneği…

Hz.Nuh’un çocuklarının toplandığı yer olarak bilinen Birlik (Cem’a) Köyü, Hz.Nuh’un oğlu Sam tarafından kurulduğuna inanılan ve önemli bir Asur yerleşimi olan Çağlayan (Şah) Köyü, ve Hz.Nuh ve beraberindeki 80 kişinin ilk inşa ettiği Yoğurtçular (Heştan-Semanin) Köyü sizi bekliyor.

Rota Bilgileri